INFORMACE PRO ŽADATELE:


Výuky a výcviku pro získání skupiny C + E se může zůčastnik každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být stařší více jak 3 měsíce a musí být potvzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

Další podmínkou je zaplacení alespoň první splátky ve výši minimálně 6.000,- Kč.
Každý žadatel, který se hodlá přihlásit k výuce a výcviku pro získání skupiny C + E musí být držitelem skupiny C.


JAKÉ JÍZDNÍ SOUPRAVY LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU C + E:


Jízdní soupravu složenou z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg.


VÝUKOVÉ PROSTORY:


Naše Autoškola Piškula má výukové prostory v Kroměříži. Projekce pomocí LCD a množství výukových pomůcek.


ZKUŠEBNÍ TESTY:


Zkušební testy z pravidel silničního provozu probíhají pomocí výpočetní techniky. Zkoušet zkušební testy a procházet testové otázky můžete na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz .