INFORMACE PRO ŽADATELE:


Výuky a výcviku pro získání skupiny B se může zůčastnik každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být stařší více jak 3 měsíce a musí být potvzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.


Další podmínkou je zaplacení alespoň první splátky ve výši minimálně 6.000,- Kč.

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení 18-ti let věku.


JAKÉ VOZIDLO LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU B:


Motorové vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče, k němu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg dále jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3.500 kg. Traktory a samojízdné pracovní stroje s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg. Zároveň lze se skupinou B řídit malé motocykly a mopedy s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h.


VÝCVIKOVÁ VOZIDLA:


Naše autoškola disponuje novými a zánovními vozy Škoda Fabia, Chevrolet Spark.


VÝUKOVÉ PROSTORY:


Naše Autoškola Piškula má výukové prostory v Kroměříži. Projekce pomocí LCD a množství výukových pomůcek.


ZKUŠEBNÍ TESTY:


Zkušební testy z pravidel silničního provozu probíhají pomocí výpočetní techniky. Zkoušet zkušební testy a procházet testové otázky můžete na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz .


INFORMATION FOR ENGLISH SPEAKING APPLICANT


Admit to trainning can be applicant who: bring correctly filled in application for driving licence; bring correctly filled in medical opinion from general practitioner – not older then 3 month; noncitizen have to declare nonlimited or limited residence in Czech republic; is not under driving prohibition condition; meet all reyuirements in law (age, etc...) and pay the first part of trainning.
We provided modern and in trafic usualy used cars. Our vehicles are periodically under servicing, so they are in perfect loom. Wiht category B You can drive personal vehicle (cars - max. 8 persons + driver, van - maximum veight 3.500 kg, and small trailers - maximum veight 750 kg.) All students have to pass exam from law about driving rools on PC, practical driving, and maintance. Textbooks in English are available in our driving shool.
Nonczech speaking students have to pass final exam from law and maintance with interpretor, which is payed by student and is not included in basic price of trainning. Price is individual and depens on interpretor.
If You need another information in English, please, contact our English speaking teacher: Tomáš Piškula - phone +420 739 357 088 You can download Application for driving licence and Medical opinion about your aptitude for driving motor car by this links. Přihláška = Application for driving licence; Zdravotní způsobilost = Medical opinion.