Skupina A

INFORMACE PRO ŽADATELE:


Výuky a výcviku pro získání skupiny A se může zůčastnik každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být stařší více jak 3 měsíce a musí být potvzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.


Další podmínkou je zaplacení alespoň první splátky ve výši minimálně 6.000,- Kč.

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovržení následujícího věku: 15-ti let pro skupinu AM, 16-ti let pro skupinu A1, 18-ti let pro skupinu A (omezeno) a 21. let pro skupinu A (neomezeno).


JAKÉ MOTOCYKLY LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU AM, A1 NEBO A


 • AM - mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h
 • A1 - lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW
 • Ao - motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj do výkonu 35 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost do 0,2kW/kg
 • An - motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj nad výkon 35 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nad 0,2kW/kg


VÝCVIKOVÉ MOTOCYKLY:


Naše autoškola disponuje motocykly značky Yamaha a Honda. Yamaha 600 Fazer je využívána pro výcvik skupiny a21, motocykl Yamaha YBR 125 je určen žadatelům o skupiny AM a A1. Motocykly Honda CB500F a Honda CB650R jsou určeny žadatelům o skupinu A2 a A1.


VÝUKOVÉ PROSTORY:


Naše Autoškola Piškula má výukové prostory v Kroměříži. Projekce pomocí LCD a množství výukových pomůcek.


ZKUŠEBNÍ TESTY:


Zkušební testy z pravidel silničního provozu probíhají pomocí výpočetní techniky. Zkoušet zkušební testy a procházet testové otázky můžete na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz.

Skupina B

INFORMACE PRO ŽADATELE:


Výuky a výcviku pro získání skupiny B se může zůčastnik každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být stařší více jak 3 měsíce a musí být potvzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.


Další podmínkou je zaplacení alespoň první splátky ve výši minimálně 6.000,- Kč.

Závěrečné zkoušky je možné absolvovat až po dovršení 18-ti let věku.


JAKÉ VOZIDLO LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU B:


Motorové vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg a maximálně 8 místy k sezení kromě místa řidiče, k němu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg dále jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3.500 kg. Traktory a samojízdné pracovní stroje s maximální přípustnou hmotností do 3.500 kg. Zároveň lze se skupinou B řídit malé motocykly a mopedy s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h.


VÝCVIKOVÁ VOZIDLA:


Naše autoškola disponuje novými a zánovními vozy Suzuki Swift manual a Suzuki Swift automat.


VÝUKOVÉ PROSTORY:


Naše Autoškola Piškula má výukové prostory v Kroměříži. Projekce pomocí LCD a množství výukových pomůcek.


ZKUŠEBNÍ TESTY:


Zkušební testy z pravidel silničního provozu probíhají pomocí výpočetní techniky. Zkoušet zkušební testy a procházet testové otázky můžete na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz .


INFORMATION FOR ENGLISH SPEAKING APPLICANT


Admit to trainning can be applicant who: bring correctly filled in application for driving licence; bring correctly filled in medical opinion from general practitioner – not older then 3 month; noncitizen have to declare nonlimited or limited residence in Czech republic; is not under driving prohibition condition; meet all reyuirements in law (age, etc...) and pay the first part of trainning.
We provided modern and in trafic usualy used cars. Our vehicles are periodically under servicing, so they are in perfect loom. Wiht category B You can drive personal vehicle (cars - max. 8 persons + driver, van - maximum veight 3.500 kg, and small trailers - maximum veight 750 kg.) All students have to pass exam from law about driving rools on PC, practical driving, and maintance. Textbooks in English are available in our driving shool.
Nonczech speaking students have to pass final exam from law and maintance with interpretor, which is payed by student and is not included in basic price of trainning. Price is individual and depens on interpretor.
If You need another information in English, please, contact our English speaking teacher: Tomáš Piškula - phone +420 739 357 088 You can download Application for driving licence and Medical opinion about your aptitude for driving motor car by this links. Přihláška = Application for driving licence; Zdravotní způsobilost = Medical opinion.

Skupina B - E

INFORMACE PRO ŽADATELE:


Výuky a výcviku pro získání skupiny B + E se může zůčastnik každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být stařší více jak 3 měsíce a musí být potvzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.


Další podmínkou je zaplacení alespoň první splátky ve výši minimálně 6.000,- Kč.
Každý žadatel, který se hodlá přihlásit k výuce a výcviku pro získání skupiny B + E musí být držitelem skupiny B.

JAKÉ JÍZDNÍ SOUPRAVY LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU B + E:


Jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla nad 750 kg a jízdní soupravy, která nespadají pod skupinu B.


VÝUKOVÉ PROSTORY:


Naše Autoškola Piškula má výukové prostory v Kroměříži. Projekce pomocí LCD a množství výukových pomůcek.


VÝCVIKOVÁ VOZIDLA:


Naše autoškola disponuje novým vozem Volkswagen T6


ZKUŠEBNÍ TESTY:


Zkušební testy z pravidel silničního provozu probíhají pomocí výpočetní techniky. Zkoušet zkušební testy a procházet testové otázky můžete na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz .

Skupina C

INFORMACE PRO ŽADATELE:


Výuky a výcviku pro získání skupiny C se může zůčastnik každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být stařší více jak 3 měsíce a musí být potvzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.


Další podmínkou je zaplacení alespoň první splátky ve výši minimálně 10.000,- Kč.
Každý žadatel, který se hodlá přihlásit k výuce a výcviku pro získání skupiny C musí být držitelem skupiny B.


JAKÉ JÍZDNÍ SOUPRAVY LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU C:


Motorové vozidla s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.


VÝUKOVÉ PROSTORY:


Naše Autoškola Piškula má výukové prostory v Kroměříži. Projekce pomocí LCD a množství výukových pomůcek.


ZKUŠEBNÍ TESTY:


Zkušební testy z pravidel silničního provozu probíhají pomocí výpočetní techniky. Zkoušet zkušební testy a procházet testové otázky můžete na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz .

Skupina C - E

INFORMACE PRO ŽADATELE:


Výuky a výcviku pro získání skupiny C + E se může zůčastnik každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být stařší více jak 3 měsíce a musí být potvzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

Další podmínkou je zaplacení alespoň první splátky ve výši minimálně 6.000,- Kč.
Každý žadatel, který se hodlá přihlásit k výuce a výcviku pro získání skupiny C + E musí být držitelem skupiny C.


JAKÉ JÍZDNÍ SOUPRAVY LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU C + E:


Jízdní soupravu složenou z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg.


VÝUKOVÉ PROSTORY:


Naše Autoškola Piškula má výukové prostory v Kroměříži. Projekce pomocí LCD a množství výukových pomůcek.


ZKUŠEBNÍ TESTY:


Zkušební testy z pravidel silničního provozu probíhají pomocí výpočetní techniky. Zkoušet zkušební testy a procházet testové otázky můžete na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz .

Skupina D

INFORMACE PRO ŽADATELE:


Výuky a výcviku pro získání skupiny D se může zůčastnik každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být stařší více jak 3 měsíce a musí být potvzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR (u cizinců musí být tento pobyt potvrzen platným dokladem od cizinecké policie) a nesmí mít zákaz v řízení motorových vozidel.

Další podmínkou je zaplacení alespoň první splátky ve výši minimálně 10.000,- Kč.
Každý žadatel, který se hodlá přihlásit k výuce a výcviku pro získání skupiny D musí být držitelem skupiny B.
Závěrečnou zkoušku lze absolvovat až po dovršení 21. let.


JAKÉ JÍZDNÍ SOUPRAVY LZE ŘÍDIT SE SKUPINOU D:


Motorové vozidlo určené pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg.


VÝUKOVÉ PROSTORY:


Naše Autoškola Piškula má výukové prostory v Kroměříži. Projekce pomocí LCD a množství výukových pomůcek.


ZKUŠEBNÍ TESTY:


Zkušební testy z pravidel silničního provozu probíhají pomocí výpočetní techniky. Zkoušet zkušební testy a procházet testové otázky můžete na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz .

Výcvik řidičů


Autoškola Piškula Vám nabízí

 • Výcvik řidičů skupin řidičského oprávnění
  ( A/M, A1, A do 35 kW, A nad 35 kW, L17, B, B+E, C, C+E, D)
 • Kondiční jízdy
 • Školení řidičů profesionálů a školení řidičů referentů ( skupina B )
 • Dopravní psychotesty
 • Rekvalifikační kurzy

Byl Vám udělen zákaz řízení? Naše Autoškola Piškula Vám pomůže o vrácení řidičského oprávnění.Snažíme se vyhovět Vašim požadavkům v maximální míře. Přizpůsobíme jízdy Vašemu volnému času, jezdíme pondělí až neděle. Dle domluvy jízdy z místa bydliště žáka. Kurzovné lze platit v hotovosti nebo převodem na účet. Kurzovné lze rovněž hradit na splátky. Podmínkou je však uhrazení celé částky před závěrečnou zkouškou.

Výuku pro cizince zajišťujeme v angličtině a vietnamštině. Zajistíme tlumočníka k závěrečné zkoušce v případě potřeby.

Školení řidičů


§103 odst 2 Zákoníku práce definuje povinnost zaměstnavatele doslovně : „Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“. Výše uvedené předpisy jsou podrobněji uváděny v § 349 odst 1. jako „dopravní předpisy“. K dopravním zákonům patří : Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky. Nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým je definována organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen dodržovat při realizaci dopravy motorovými vozidly. Tato ustanovení se týkají všech zaměstnanců, kteří při výkonu zaměstnání řídí vozidlo. Toto školení jsme schopni zajistit jak v prostorách autoškoly v Kroměříži, tak v sídle zákazníka. Ceny školení řidičů referentů naleznete v ceníku.

Školení řidičů profesionálů


Akreditované školící středisko Autoškola Piškula umožňuje absolvovat pravidelné roční školení nebo vstupní školení, rozšiřujicí školení pro získání profesního průkazu řidiče. Toto školení jsme schopni zajistit jak v prostorách autoškoly v Kroměříži, tak v sídle zákazníka. Kontaktujte proto naší autoškolu na telefonu: +420 739 357 088.

Pozor, změna zákona 247/2000 Sb. !!!


Vlastníte řidičský průkaz pro skupinu C nebo D a chcete získat profesní průkaz bez zkoušek? Zavolejte nám a informujte se!!
Zkušební testy jsou volně dostupné na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz

Ceník služeb

Od 1.1.2024


osobní automobil
B SKUPINA + B AUTOMAT
19400,-
L17 SKUPINA od 17 let
19400,-
 B SKUPINA ( 5 A VÍCE OSOB SOUČASNĚ ) cena za osobu
Výrazná sleva !!!
 B+E
9000,-
motocykly + osobní automobil
 A1, A2+B
34000,-
motocykl
 AM, A1, A2
17000,-
 A NEOMEZENÁ
18000,-
nákladní automobil
 C
27700,-
 C+E
15000,-
autobus
 D
26000,-
traktor
 T
21000,-
doplňující a kondiční jízdy
 kondiční jízda B
45 min.
500,-
 kondiční jízda A
45 min.
800,-
 kondiční jízda C, D
45 min.
1000,-
školení řidičů - profesní průkazy
 pravidelné roční školení
7 hodin
1200,-
 rozšiřující školení
45 hodin
cena na dotaz
 vstupní školení
140 hodin
cena na dotaz
školení řidičů - referenti
 školení řidičů OA
za osobu ( 5 a více )
300,-
ostatní
 storno poplatek
2000,-
 autoškola na splátky
+ 500,-
 vrácení ŘP skupina B
5000,-
 každá další skupina
5300,-
poplatky autoškole - opakované zkoušky
 opakování testu - všechny skupiny
300,-
 opakování jízdy - skupina B
500,-
 opakování jízdy - skupiny A, C, C+, E, D
1000,-

Uvedené ceny jsou v Kč, veškeré ceny jsou smluvní, dohoda o ceně je možná, pro skupiny možnost splátek.


Trenažér

Řidičský trenažér AT-217
Řidičský trenažér pro výcvik řízení osobního automobilu a výuku pravidel silničního provozu. Svou konstrukcí i ovládacími prvky věrně simuluje skutečné vozidlo a spolu s projekčním systémem nabízí bezpečné a efektivní prostředí pro praktický řidičský výcvik.


Výuka s autotrenažérem AT-217


Praxí ověřené řešení pro výcvik žáků v autoškole Vše jako v opravdovém vozidle Nácvik návyků v bezpečí učebny a bez stresu Simulace všech běžných dopravních situací Automatizovaná výuka a vyhodnocení pokroku Dlouhá životnost a nízké nákladyVLASTNOSTI PRODUKTU
Certifikace


Řidičský trenažér AT-217 je schválen pro účely výuky řidičů v autoškolách v České a Slovenské republice.


Autentická kabina s plnou funkčností


Interiér kabiny odpovídá vozu Škoda Fabia III. generace. Volant, pedály, řadící páka, ruční brzda a ostatní ovládací prvky jsou plně funkční. Volant je vybaven funkcí simulující odpor volantu při manévrování. Pro realistický dojem z jízdy je autotrenažér doplněn zvukem motoru.


Počítačem generovaný 3D obraz


Výcvikové scény jsou realisticky zobrazovány soustavou širokoúhlých LCD monitorů, včetně obrazu ve zpětných zrcátkách.


Metodika výuky


je rozdělena do bloků tak, aby žák získával dovednosti v ovládání vozidla postupně. Výuka začíná seznámením se s ovládacími prvky v kabině, pokračuje nácvikem rozjíždění, manévrování a pokračuje řešením dopravních situací. Výcvik je řízen pokyny hlasového výstupu elektronického instruktora.


Vyhodnocování pokroku ve výuce


Indikační panel zobrazuje práci žáka se spojkou, brzdou a řazením. Po ukončení každého výukového bloku jsou k dispozici informace o úspěšnosti a chybách během výukové lekce.


Nácvik rizikových situací


Kromě nácviku za běžných podmínek lze vyzkoušet i jízdu za ztížených podmínek jako je jízda na různém povrchu (asfalt, náledí, štěrk), jízda v mlze, vyhýbání se nahodilým překážkám (zvěř) nebo couvání s přívěsným vozíkem.Zkušební testy jsou volně dostupné na této adrese: http://etesty2.mdcr.cz

Kontakt

Tomáš Piškula

Kollárova 528/1
767 01 KROMĚŘÍŽ
Zlínský kraj
Česká republika
IČ: 759 80 371
Telefon: +420 739 357 088
e-mail: autoskola.piskula@seznam.cz

ONLINE ZPRÁVA

KDE NÁS NAJDETE